CanTho.City

Can Tho City, Ville de Can Tho, Thành phố Cần Thơ

Gồm có:
Quận Ninh Kiều, Quận Cái Răng, Quận Bình Thủy, Quận Ô Môn, Quận Thốt Nốt,
Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Huyện Thới Lai, Huyện Phong Điền.

"Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó lòng không muốn về..."

"Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền,
Anh thương em thì cho bạc cho tiền, chớ đừng cho lúa gạo mà xóm giềng cười chê..."